TARİHÇE

Türk Oftalmoloji Derneği- Genç Oftalmologlar (TOD GO) grubu 2012 yılında kuruldu. Yurt dışında Avrupa ve Amerika’da örnekleri olan bu grubun kurulma amacı genç oftalmologlara dernek yönetimi konusunda deneyim kazandırmak ve onları bir araya getirerek ekip olarak çalışmanın gücünü ve önemini kavratmaktı. GO’ların kurulmasında dönemin TOD başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak öncülük etti ve ilk başkanı Dr. Banu Turgut Öztürk (2012-2013) oldu. Daha sonra sırasıyla Dr. Cem Küçükerdönmez (2014), Dr. Altuğ Çetinkaya (2015) ve Dr. Afsun Şahin (2016) başkanlık yaptılar. 2016 yılına kadar dernek içinde çeşitli görevler üstlenen ama akademik birimlerin gölgesinde kalan GO’lar Prof. Dr. Reha Ersöz’ün TOD başkanlığı dönemindeki vizyon ve hedefleri, Prof. Dr. Halil Ateş’in koordinatörlüğü ve Dr. Alper Ağca’nın başkanlığıyla kimliğine daha net olarak kavuştu ve daha aktif bir grup haline geldi. TOD GO Yürütme Kurulu başkanlığını 2018 yılında Dr. Çağatay Çağlar, 2020 yılında Dr. Yusuf Yıldırım, 2022 yılında ise Dr. Ayşegül Mavi Yıldız üstlenmiştir. TOD GO tüm bu yıllar içinde yüz yüze ve sanal olmak üzere TODEM kursları, webinarlar, endüstriyle ortak yarışmalar düzenlendi, TOD ulusal kongrelerinde paneller gerçekleştirildi, kongre gazetesi çıkarıldı ve Avrupa GO’ları Ulusal Oftalmoloji Kongresine davet edilerek ilişkiler geliştirildi. Ek olarak 2023 Yaz sempozyumunda TOD GO üyeleri için panel hazırlandı.

2023 yılında canlı cerrahi sempozyumunda TOD GO kokteyli hazırlanarak sosyal olarak ilişkiler güçlendirildi ve 2023 yılında ilk kez 'Doğadaki gözler' konulu resim yarışması düzenlendi. 2023 yılında GO üyelerinin akademik etkileşimini arttırmak için sosyal medya üzerinden belli aralıklarla GO üyelerinin yeni yayınlanmış makaleleri paylaşıldı.

Grubumuzun Ekim 2023 itibariyle 238 aktif üyesi bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Türk Oftalmoloji Derneği
LookUs & Online Makale